10.30857/2786-5398.2022.6

ОПУБЛІКОВАНО: 30.11.2022

6, 2022

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Ажаман І. А., Хабіб А.

Формування та розвиток системи управління енергозабезпеченням сучасних підприємств

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.1

Бабаєв І. О.

Методичні основи оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств борошномельної промисловості

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.2

Власюк Т. М.

Етапи розвитку аналізу економічної діяльності в системі освіти

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.3

Котвицька Н. М.

Інноваційний потенціал агропродовольчої сфери: сутність, значення, проблеми розвитку

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.4

Медвідь Г. С.

Формування стратегічно-орієнтованої моделі сталого розвитку регіонів

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.5

Резнікова Н. В., Птащенко О. В., Чугаєв О. А., Іващенко О. А.

Y-реальність як зрушення від «великої помірності» до «глобального безладу»: оцінка глобальних макроекономічних і кризових процесів крізь призму поколінного діалогу і проблем розвитку

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.6

Шевченко І. О.

Стратегія розвитку цифрової економіки в умовах глобалізації

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.7

Шкода М. С.

Розвиток систем кластерного партнерства як об’єкта державного регулювання

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.8

Шкода М. С., Олешко А. А.

Теоретичні аспекти управління потенціалом енергозабезпечення сталого регіонального розвитку

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.9

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Воронюк Є. В., Сатушева К. В.

Вплив психологічного фактору на організаційне забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.10

Гончаренко І. М., Крахмальова Н. А.

Механізм створення умов для професійного та психо-фізичного розвитку та самореалізації особистості, соціальної активності та працевлаштування молоді

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.11

Рєпіна І. М., Востряков І. О.

Концепція сталого розвитку та її вплив на якість продукції

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.12

Солнцев С. О., Жигалкевич Ж. М., Залуцький Р. О.

Тенденції розвитку цифрового маркетингу

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.13

Яценко В. В.

Концептуальні принципи оцінки якості дистанційного навчання: важлива складова соціально відповідальної діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.6.14