10.30857/2413-0117.2020.6
ОПУБЛІКОВАНО: 27.12.2020
6(153)2020

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

Гончаренко І. М., Крахмальова Н. А.

Формування системи управління економічним потенціалом підприємств в сучасних умовах

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.1

8–14
 

Лапоног Д. В.

Система корпоративного управління розвитком інфраструктурно-сервісних підприємств

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.2

15–22
 

Марченко С. М., Власенко О. О.

Проблеми розвитку сучасного міжнародного маркетингу в умовах глобалізації світових ринків

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.3

23–29
 

Мульска О. П.

Інституціональне забезпечення державної політики управління міграційними процесами в Україні

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.4

30–40
 

Поленкова М. В.

Моделювання оптимальних рівнів конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах сталого розвитку

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.5

41–52
 

Птащенко О. В., Ватолінська К. В., Бєкетов О. В.

Торговельне співробітництво України в сфері високих технологій: маркетинговий аспект

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.6

53–60
 

Фастовець Н. В.

Окремі аспекти формування системи пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.7

61–68
 

Шкода М. С.

Заходи стимулювання розвитку систем кластерного партнерства в країнах ЄС

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.8

69–80
 

Щербак В. Г.

Особливості функціонування інтегрованих структур бізнесу як базису інноваційного розвитку підприємництва

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.9

81–88
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
 

Гуліна О. Д.

Науково-методичний підхід щодо визначення стратегії адаптації маркетингу в управлінні кластерним розвитком туристично-рекреаційного підприємництва

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.10

89–95
 

Данько Ю. І., Вовчок С. В.

Методологічні засади оцінки ефективності управління конкурентним розвитком підприємств

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.11

96–109
 

Ніфатова О. М.

Управління інноваційним кластерним розвитком туристичного підприємництва: особливості та тенденції

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.12

110–115
 

Святецький В. В.

Формування системи управління комерціалізацією інтелектуальної власності

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.13

116-121
 

Синянська Я. М.

Сутнісна характеристика інтеграційної взаємодії як передумова формування інтегрованих бізнес-структур

DOI:10.30857/2413-0117.2020.6.14

122–128