6(141)2019

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Ганущак-Єфіменко Л. М., Гнатенко І. А., Пархоменко О. П., Рубежанська В. О.

Конкурентні переваги кластера як фактор підвищення інвестиційної активності інноваційного підприємництва

8–17

Дмитрієва О. І.

Стан державного регулювання транспортної інфраструктури та особливості забезпечення її ефективності

18–27

Заріцька Н. М.

Аналіз зовнішнього середовища функціонування легкої промисловості України

28–39

Крахмальова Н. А., Хмелевська Л. П., Шевчук Ю. А.

Теоретико-методичні аспекти оцінювання ефективності управління розвитком готельно-туристичної індустрії

40–46

Петренко Л. А.

Формування конкурентних переваг підприємств на основі інновацій в умовах економіки знань

47–59

Савчук Н. П.

Використання інструментарію бенчмаркінгу для зміцнення конкурентних позицій малого та середнього бізнесу

60–72

Ткачук В. А., Солоненчук І. В.

Сучасні тенденції розвитку ринку енергоресурсів в Україні

73–83

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Ареф’єва О. В., Ареф’єв С. О., Верпека А. О.

Стратегічне управління організаційною культурою підприємств при розвитку та адаптації до змін

84–95

Кулак Н. В.

Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг

96–104

Міщук Є. В.

Методологія оцінювання економічної безпеки стейкхолдерів підприємства як складника його економічної безпеки

105–118

Ніфатова О. М., Дудко П. М.

Напрями підвищення рівня інтегрованості брендів у процесі об’єднання

119–128

Прохорова В. В., Мушникова С. А.

Інноваційні промислові кластери як стратегічна основа системоутворюючих елементів безпеки розвитку підприємств

129–138

Проценко В. М.

Раціональність як властивість економічної поведінки підприємств: філософські аспекти

139–147

Птащенко О. В., Архипова Д. Є.

Особливості логістичного процесу в сучасних умовах господарювання

148–155

Шаульська Л. В., Дороніна О. А., Якимова Н. С.

Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці

156–165