6(129)2018

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Злотенко О. Б.

Місце і роль інвестицій у системі економічної безпеки промислового підприємства

8–15 pdf

Іздебска Н. В.

Фінансово-економічне регулювання інноваційного розвитку кластерооб’єднаних підприємств в Україні

16–25 pdf

Копча Ю. Ю.

Особливості ідентифікації економічної стійкості підприємства як основи потенціалу його економічної безпеки

26–37 pdf

Мурована Л. В.

Основні тенденції українського ринку публічних закупівель у 2018 році

38–47 pdf

Ручинська Н. С.

Економіко-математичне моделювання в системі економічних досліджень

48–55 pdf

Хомутенко А. В.

Інформаційне забезпечення управління державними фінансами України

56–72 pdf

Щербак В. Г.

Нові виклики вимушеної внутрішньої та трудової міграції в Україні

73–84 pdf

 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Ареф’єв С. О.

Концептуальний підхід до формування адаптивного управління на підприємстві

85–94 pdf

Кулак Н. В.

Фактори інноваційного розвитку підприємств сфери послуг

95–100 pdf

Птащенко О. В., Шевченко І. О., Кошарна В. В., Кущ Я. М.

Бюджетна програма як основа програмно-цільового планування в сучасних умовах глобалізації

101–110 pdf

Шацька З. Я.

Сутність дефініції поняття «підприємницька структура» та підходи до її трактування

111–123 pdf

Шевченко І. Ю.

SWOT-аналіз автомобілебудівної галузі України

124–133 pdf

Щербак В. Г., Дудорова Т. Ю.

Удосконалення процесу митно-логістичного постачання в Україні

134–142 pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Ареф’єва О. В., Мягких І. М., Соловей Н. В.

Вплив інвестиційного клімату та фінансового аналізу в прийнятті інвестиційних рішень

143–152 pdf