№ 6 (117) 2017

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
Кожушко Р. Ю., Вергун А. М.

Аналіз системи вищої освіти в контексті міжнародної системи рейтингування

7–13

Сохацька Г. В.

Формування інтегрованих освітніх структур для забезпечення конкурентоспроможності кадрів

14–21

Щербак В. Г., Балашова Н. В.

Шляхи вдосконалення механізму управління процесом інноваційного забезпечення системи професійного навчання безробітних

22–28

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Баула О. В.

Застосування кластерного аналізу в обробці анкетних опитувань при оцінці корпоративної соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств

29–37

Ганущак-Єфіменко Л. М., Щербак В. Г., Гуліна О. Д.

Напрями реалізації стратегій CRM-системи на підприємстві

38–42

Кравченко О. O.

Чинники забезпечення кадрової безпеки підприємств у сучасних умовах

43–50

Крахмальова Н. А., Гончаренко І. М.

Адаптація зарубіжного досвіду застосування івент-маркетингу в практиці вітчизняних підприємств

51–58

Левченко О. М., Гавілей М. А.

Організація обліку та контролю основних засобів господарюючих суб’єктів

59–71

Птащенко О. В.

Теоретичні аспекти використання бенчмаркінгу для просування високотехнологічної продукції на міжнародних ринках

72–79

Хімічева Г. І., Михалко А. О., Яременко Д. В.

Аналіз міжнародних принципів і підходів до оцінки відповідності готельних закладів критеріям якості та безпеки

80–90

Щербак О. В.

Забезпечення стійкості організаційних структур з урахуванням особливостей ієрархічних взаємовідносин в організаціях, що розвиваються

91–98

Яремко А. Д.

Теоретичні підходи до формування антикризового управління підприємством в умовах динамічного середовища

99–109

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Ніфатова О. М., Шкода М. С.

Активізація політики інноваційного розвитку через утворення інноваційних кластерів як форми державно-приватного партнерства

110–120

Пілецька С. Т., Мягких І. М.

Інноваційна сприйнятливість підприємств до розвитку в умовах змінюваного зовнішнього середовища

121–128