№ 6 (105) 2016

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Грищенко І. М., Гаркавенко С. С., Власюк Т. М.

Результативність вступної кампанії як один з інструментів оцінювання ефективності діяльності ВНЗ

10–23              pdf                   Annotation

Бондаренко С. М., Гончаров Ю. В., Дворецький А. О.

Управління якістю надання освітніх послуг

24–31              pdf                   Annotation

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Сунцова О. О.

Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіону за рахунок впровадження дорадницько-консалтингових проектів

32–39              pdf                   Annotation

Ткачук В. А.

Моніторинг сталого розвитку сільських територій як відкритих соціально-економічних екосистем

40–46              pdf                   Annotation

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Баула О. В.

Основні напрями формування корпоративно-соціальної відповідальності у сфері охорони здоров’я

47–51              pdf                   Annotation

Геселева Н. В., Дученко О. В., Віріч М. В.

Підходи щодо вдосконалення логістичного управління підприємством

52–58              pdf                   Annotation

Діденко Є. О.

Стратегічне управління взаємовідносинами комерційного підприємства з постачальниками

59–65              pdf                   Annotation

Єршова О. О.

Зарубіжний досвід ефективного управління бізнес-процесами підприємств

66–79              pdf                   Annotation

Лісун Я. В., Макатьора Д. А.

Функція Харінгтона як інструмент визначення рівня розвитку технологій

80–85              pdf                   Annotation

Цимбаленко Н. В., Ларіонова Т. О.

Теоретичні аспекти формування фінансової безпеки банку

86–91              pdf                   Annotation

Чубукова О. Ю., Яренко А. В.

Економіка вражень: передумови зародження, головні ідеї, економічна сутність

92–98              pdf                   Annotation

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Ганущак-Єфіменко Л. М., Щербак В. Г.

Розвиток інноваційно-інвестиційної політики сільських регіонів

99–105           pdf                   Annotation

Квасова О. П.

Управління ризиками в банках при проведенні інвестиційних операцій

106–114         pdf                   Annotation

Пруднікова Н. В.

Моделювання інноваційного процесу як необхідна умова формування ефективного механізму управління інноваційним розвитком

115–127         pdf                   Annotation

Черненко Н. О., Лісняк В. О.

Розвиток співробітництва України та ЄС у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності

128–135         pdf                   Annotation     Процитовано в Google Scholar

Щербак В. Г., Готра В. В.

Напрями стимулювання інноваційної активності АПК в умовах формування кластера з урахуванням ефекту дифузії

136–148         pdf                   Annotation