10.30857/2413-0117.2020.5

ОПУБЛІКОВАНО: 28.10.2020

5(151)2020

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
 

Яценко В. В.

Ризики соціально-економічної відповідальності закладів вищої освіти в умовах глобальних структурних викликів пандемії COVID-19

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.1

8–18
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 

Абрамова А. Г., Пушка О. С., Мирошник Ю. А.

Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на заклади гостинної індустрії України

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.2

19–27
 

Наумік-Гладка К. Г.

Розвиток безпеки міжнародної підприємницької діяльності та івент-туризму в умовах цифрових технологій та психологізації

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.3

28–37
 

Отенко І. П., Птащенко О. В., Самок О.

Використання різних видів технологій у міжнародному бізнесі

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.4

38–44
 

Поленкова М. В.

особливості впливу діяльності сільськогосподарських підприємств на сталий розвиток регіонів

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.5

45–55
 

Фастовець Н. В.

Жіноче підприємництво в Україні: особливості розвитку

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.6

56–62
 

Хмара О. П.

Фінансова складова механізму міжнародних виробничих мереж оборонно-промислового комплексу

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.7

63–75
 

Щербак В. Г.

Використання цифрової платформи для запобігання нового спалаху пандемії COVID-19

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.8

76–86
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
 

Ганущак-Єфіменко Л. М.

Концептуальні принципи управління розвитком інноваційно активних підприємств аграрної сфери

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.9

87–93
 

Лапоног Д. В.

Аналіз тенденцій розвитку системи державно-приватного партнерства на ринку послуг автомобільного транспорту

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.10

94–103
 

Салюк А. П.

Методичне забезпечення створення бренду підприємства та його оцінювання

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.11

104–112
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
 

Готра В. В., Ганущак О. Ю.

Активізування процесів управління інвестиційним забезпеченням підприємництва в сучасних умовах

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.12

113–119
 

Ніфатова О. М.

Управління інноваційними бізнес-процесами аграрних підприємств сільських регіонів

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.13

120–126
 

П’ятницька Г. Т., Жуковська В. М., Григоренко О. М.

Роль виставок в управлінні інноваційним розвитком підприємств

DOI:10.30857/2413-0117.2020.5.14

127–136