5(139)2019

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Дмитрієва О. І.

Оцінювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури

8–20

Забашта Є. Ю.

Інноваційний розвиток металургійних підприємств України

21–31

Іванова З. О., Іванов В. О.

Особливості маркетингової комунікаційної діяльності підприємства з використанням цифрових інструментів та технологій

32–39

Мельник О. В.

Оцінювання та забезпечення зростання фундаментальної капіталізації промислових підприємств України

40–48

Ніфатова О. М., Онофрійчук Я. І.

Формування бренд-капіталу кластерного підприємництва на засадах економіки спільної участі

49–58

Синянська Я. М., Куцкевич К., Готра В. В.

Організаційно-економічні аспекти формування інтегрованого інноваційного підприємництва в сучасних умовах

59–66

Солоненчук І. В.

Механізм державного регулювання ринку енергоресурсів

67–77

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Ареф’єва О. В., Побережна З. М.

Інтелектуалізація управління холістичним розвитком бізнес-процесів підприємства

78–92

Кулак Н. В., Мурована Л. В.

Франшиза як ефективний інструмент ведення готельно-ресторанного бізнесу

93–104

Міщук Є. В.

Методологія оцінювання рівня економічної безпеки підприємства без урахування безпеки його стейкхолдерів

105–120

Мягких І. М., Шкода М. С., Радченко А. О.

Фактори, що забезпечують фінансову стійкість підприємства в умовах кризи

121–129

Тутова А. С.

Аналіз економічного стимулювання топ-менеджерів України як основи ефективної діяльності підприємства

130–137