5(127)2018

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
Фігурка М. В.

Особливості впровадження міжнародного стандарту ISO 50001 для забезпечення економічної стабільності закладів вищої освіти в Україні

12–22 pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Ганущак-Єфіменко Л. М., Ренбілас Р.

Формування та розвиток кластерооб’єднаних підприємств на контрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей

23–30 pdf

Зарічна О. В.

Стимулювання розвитку інноваційного підприємництва на засадах транскордонного партнерства

31–40 pdf

Копча Ю. Ю.

Дослідження динаміки зовнішнього середовища підприємств машинобудівної галузі в контексті забезпечення економічної стійкості

41–53 pdf

Ніфатова О. М.

Інституційне забезпечення комплексної системної підтримки соціальної адаптації та реінтеграції учасників ООС (АТО) і ВПО

54–61 pdf

Савчук Н. П.

Проблеми та перспективи розвитку підприємницького потенціалу суб’єктів малого та середнього бізнесу

62–72 pdf

Тімофєєва М. І.

Соціальні проекти в системі соціального захисту населення

73–80 pdf

Шкода М. С.

Система адміністративних рішень для виконання конкурсних проектів на основі державно-приватного партнерства

81–89 pdf

Щербак В. Г.

Рейтингування трудового потенціалу як інтерактивний інструментарій стимулювання інноваційної діяльності

90–101 pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Лугова В. М., Кущ Я. М., Архипова Д. Є.

Психологічні аспекти реклами як інструменту маркетингових комунікацій

102–110 pdf

Птащенко О. В.

Рейтингування трудового потенціалу в умовах глобалізації

111–119 pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Титикало В. С.

Концептуальний підхід до оцінювання передумов впровадження інноваційних трансформацій на підприємстві

120–129 pdf