№ 5 (115) 2017

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Зварич І. Т., Зварич О. І.

Сучасні підходи до методології управління проектами сталого розвитку регіону у контексті безперервної освіти державних службовців

11–23  pdf  Annotation

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Арошидзе П., Мамуладзе Г., Сержанов В. В.

Проблеми експорту вітчизняних товарів в умовах поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС: приклад Грузії

24-37  pdf  Annotation

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Баула О. В.

Стратегії управління маркетингом відносин як основа розвитку корпоративної соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств

38–47  pdf  Annotation

Дудко П. М., Ніфатова О. М.

Формування інтеграційної сили бренда на засадах компонентної структуризації

48–55  pdf  Annotation

Кулак Н. В., Гутак Р. А.

Методичні засади управління конкурентними перевагами підприємства

56–63  pdf  Annotation

Нижник О. В.

Особливості формування та підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в контексті інтеграційних процесів функціонування

64–70  pdf  Annotation

Тимченко О. П.

Оцінювання ефективності розвитку енергорозподільчих підприємств на основі методів лінійного програмування

71–79  pdf  Annotation

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Давуд А. Д.

Вплив економічних важелів на розвиток інноваційного середовища: аналіз зарубіжного досвіду

80–86  pdf  Annotation

Петренко Н. О.

Розвиток системи державного інвестування аграрного сектору за умов відкритої комунікативної економіки

87–98  pdf  Annotation

Ренбілас Р.

Моделювання економіко-інвестиційного взаємовпливу в сучасних умовах розвитку

99–105  pdf  Annotation