№ 5 (103) 2016

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Кремень В. Г.

Трансформаційний потенціал класичної моделі університету

8–15                pdf                   Annotation     Процитовано в Google Scholar

Колумбет О. М.

Економічні показники впливу фізичної культури та спорту на якість вищої освіти

16–23              pdf                   Annotation

Махнарилов Ю. В.

Формалізація принципу оцінки результатів навчання

24–31              pdf                   Annotation

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Гончаренко І. М.

Перспективні напрями розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах інтеграції до світового економічного простору

32–36              pdf                   Annotation

Онегіна В. М.

Державно-суспільно-приватне партнерство та ризик менеджмент у сільському господарстві

37–42              pdf                   Annotation

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Геселева Н. В., Залізний С. В.

Методи підтримки прийняття рішень при оптимізації виробничо-збутової діяльності підприємства з урахуванням попиту споживачів

43–49              pdf                   Annotation

Гребельник О. П.

Аналіз наслідків застосування додаткового митного платежу як регулятивного заходу стабілізації платіжного балансу

50–59              pdf                   Annotation

Герасимчук Н. А., Мірзоєва Т. В.

Аналіз економічної ефективності сільськогосподарських підприємств

60–66              pdf                   Annotation

Єршова О. О.

Еволюційна сутність розвитку бізнес-процесів підприємств України

67–76              pdf                   Annotation

Макатьора Д. А., Лісун Я. В.

Економічне обґрунтування вибору технологічного обладнання підприємств легкої промисловості

77–85              pdf                   Annotation     Процитовано в Google Scholar

Титикало В. С.

Порівняльний аналіз звітності державних підприємств України та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору

86–90              pdf                   Annotation

Ткачук В. А.

Обґрунтування використання індикаторів якості життя сільського населення як детермінант його розвитку

91–103           pdf                   Annotation

Штулер І. Ю.

Системний консалтинговий підхід до поліпшення результативності фінансового управління

104–112         pdf                   Annotation