10.30857/2413-0117.2020.4

ОПУБЛІКОВАНО: 23.09.2020

4(149)2020

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 

Ареф’єва О. В., Вовк О. М., Очеретяна С. М.

Методичні засади діагностування результативності модернізації підприємств у контексті реалізації інноваційного потенціалу

DOI:10.30857/2413-0117.2020.4.1

8–16
 

Видобора В. В.

Наукові засади промислової політики: зарубіжний досвід

DOI:10.30857/2413-0117.2020.4.2

17–26
 

Лісовий А. В., Турчик Н. І.

Розвиток туристичного потенціалу України: світовий досвід та вітчизняні реалії

DOI:10.30857/2413-0117.2020.4.3

27–38
 

Мягких І. М., Шкода М. С., Літвін Н.

Зовнішня торгівля товарами та ключові напрями її розвитку в Україні

DOI:10.30857/2413-0117.2020.4.4

39–49
 

Отенко І. П., Птащенко О. В., Кущ Я. М.

Тенденції розвитку електронного бізнесу на світовому ринку

DOI:10.30857/2413-0117.2020.4.5

50–57
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
 

Ганущак-Єфіменко Л. М.

Напрями ефективного управління бізнес-процесами підприємств сільських територій

DOI:10.30857/2413-0117.2020.4.6

58–64
 

Лапоног Д. В.

Аналіз впливу чинників на формування системи інтегрованого партнерства

DOI:10.30857/2413-0117.2020.4.7

65–75
 

Міщук Є. В.

Розвиток теоретико-методичних підходів до оцінювання економічної безпеки підприємств з урахуванням ефективності управлінських рішень

DOI:10.30857/2413-0117.2020.4.8

76–91
 

Ординський В. І.

Стратегія інтернет-маркетингу ІТ-продукту на ринку B2C

DOI:10.30857/2413-0117.2020.4.9

92–100
 

Юхман Я. В.

Адаптивно-орієнтована система управління підприємствами на засадах інновінгу: структурно-декомпозиційний аналіз

DOI:10.30857/2413-0117.2020.4.10

101–111