4(137)2019

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
Власюк Т. М.

Оцінювання кадрового забезпечення системи освіти: регіональний аспект

8–21

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Іванова З. О.

Корпоративна соціальна відповідальність як стратегічний показник лояльності споживачів у національній економіці

22–28

Орлова-Курилова О. В.

Понятійно-категоріальний зміст інноваційного підприємництва з позицій еволюції економічної думки

29–38

Семеног А. Ю.

Екосистеми цифрових платформ як фактор трансформації бізнесу в умовах цифрової економіки

39–50

Скиба М. В.

Стан та основні тенденції фінансування інноваційної діяльності в Україні впродовж 2015–2018 років

51–65

Хаджинов І. В.

Інструменти міжнародного маркетингу для просування високотехнологічної продукції

66–72

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Коноваленко А. С.

Концептуальні підходи до визначення сутності поняття «маркетинговий механізм»

73–82

Мельник О. В.

Теоретико-змістовна площина взаємозв’язку категорії капіталізації підприємства

83–94

Мягких І. М., Шкода М. С., Пересипко О. М.

Удосконалення стратегічного управління ціновою політикою підприємства

95–103

Тутова А. С.

Інструменти економічного стимулювання топ-менеджерів

104–111