№ 4 (125) 2018

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Ганущак-Єфіменко Л. М., Злотенко Б. М.

Аналіз системних властивостей галузевих кластерів у контексті розвитку урбаністичної інфраструктури

8–18 pdf

Гончаренко І. М.

Методичні підходи щодо адаптації учасників АТО, ВПО в системі підприємницької діяльності

19–29 pdf

Зарічна О. В.

Формування інноваційної інфраструктури на засадах транскордонного партнерства

30–37 pdf

Крахмальова Н. А.

Інтеграція вимушено переміщених осіб у соціум

38–48 pdf

Шевченко І. Ю.

Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування

49–61 pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Афанасьєва О. М., Кошарна В. В.

Аналіз співробітників компанії як носіїв корпоративної культури

62–68 pdf

Зима О. Г., Небилиця О. А., Архипова Д. Є., Брусніцина Д. Е.

Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної стійкості та розвитку промислового підприємства в системі охорони праці

69–75 pdf

Лабурцева О. І.

Розвиток інтегрованих структур бізнесу на засадах брендингу

76–91 pdf

Птащенко О. В., Родіонов С. О., Кущ Я. М.

Вплив інформаційних технологій на процес міжкультурної комунікації в аспекті розвитку міжнародного маркетингу та глобалізаційних процесів

92–101 pdf

Щербак В. Г.

Соціально-організаційні аспекти підприємницької реінтеграції біженців та вимушених переселенців

102–113 pdf