№ 4 (101) 2016

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Вітковський Ю. П.

Стан та напрями зміцнення продовольчої безпеки України в умовах економічних трансформацій

7–13                pdf        Annotation

Лісун Я. В.

Розвиток інвестиційного партнерства як дієвого механізму соціально-економічних перетворень

14–21              pdf        Annotation

Соловчук К. О.

Напрямки та задачі державної підтримки інноваційної діяльності в АПК

22–28              pdf          Annotation

Сержанов В. В., Штулер І. Ю.

Державне регулювання інноваційно-інвестиційного потенціалу АПК: спонукальний механізм

29–34              pdf            Annotation

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Дудорова Л. Ю.

Компетентнісний підхід у туристичній освіті майбутніх фахівців

35–40              pdf                   Annotation

Плисенко Г. П.

Брендинг і бренд-білдінг як найважливіші інструменти в конкуренції на ринку освітніх послуг

41–47              pdf                   Annotation           Процитовано в Google Scholar

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Бєляєва Н. С.

Розрахунок впливу елементів маркетингу довиробничого етапу на ведення бізнесу та забезпечення прибутковості

48–57              pdf                   Annotation

Герасимчук А. А., Герасимчук Н. А.

Порівняльний аналіз категорій «підприємництво» і «підприємець» за матеріалами вітчизняних та зарубіжних джерел

58–68              pdf                   Annotation     Процитовано в Google Scholar

Гончаренко І. М.

Впровадження стратегії виживання в систему антикризового управління торговельних підприємств в Україні

69–75              pdf                   Annotation

Ніфатова О. М.

Теоретичні основи брендингової діяльності в системі інтегрованих структур бізнесу

76–82              pdf                   Annotation     Процитовано в Google Scholar

Поклонська Л. С.

Аналіз витрат на збут промислових підприємств

83–97              pdf                   Annotation

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Демченко Г. В.

Аналіз інноваційної активності промисловості України в умовах інтенсивного розвитку світової економіки

98–104           pdf                   Annotation     Процитовано в Google Scholar