№ 3 (99) 2016

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Безус А. М., Шафранова К. В.

Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні

7–17                pdf                   Annotation         Процитовано в Google Scholar

Герасимчук Н. А.

Оцінювання впливу підприємницької інфраструктури в системі показників сталого розвитку

18–26              pdf                   Annotation

Колісник Г. М.

Обґрунтування державної політики управління трансакційними витратами

27–32              pdf                   Annotation

Левченко О. М.

Сучасні виклики фінансово-банківського сектору

33–48              pdf                   Annotation

Шацька З. Я.

Ринок спіднього одягу України: сучасний стан та перспективи розвитку

49–59              pdf                   Annotation

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Власюк Т. М.

Механізм стратегічного управління діяльністю вищих навчальних закладів України

60–66              pdf                   Annotation         Процитовано в Google Scholar

Лісун Я. В., Дудко П. М.

Стан та перспективи розвитку регіональної системи підприємництва в сфері вищої освіти

67–74              pdf                   Annotation

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Антощишина Н. І.

Дослідження трансформації поняття «потенціал підприємства» з урахуванням історичного та сутнісного аспекту

75–86              pdf                   Annotation

Герасимчук А. А.

Засади прийняття рішень в світлі правових і етичних норм

87–92              pdf                   Annotation

Пічик К. В.

Моделювання поведінки споживачів на ринку послуг

93–97              pdf                   Annotation

Чала Н. Д.

Інституційний розвиток як базис для забезпечення функціонування механізму фінансування охорони здоров’я

98–106           pdf                   Annotation

Чубукова О. Ю., Яренко А. В.

Оптимізація та моделювання асортиментної політики підприємства

107–113         pdf                   Annotation       Процитовано в Google Scholar

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Гарарук І. В.

Комерційна таємниця в цивілістичній доктрині

114–118         pdf                   Annotation

Доуртмес П. О.

Економічна сутність інноваційного розвитку підприємства

119–124         pdf                   Annotation         Процитовано в Google Scholar

Ольшанська О. В., Геселева Н. В., Нагорнюк О. О.

Оцінювання інноваційної стратегії підприємства

125–130         pdf                   Annotation

Яблонська-Агу Н. Л.

Методичний підхід до визначення інноваційності інвестиційного проекту

131–137         pdf                   Annotation

Янковець Т. М., Бондаренко А. С.

Інноваційні підходи в підвищенні прибутковості вітчизняних підприємств з виробництва одягу

138–149         pdf                   Annotation