10.30857/2786-5398.2023.3

ОПУБЛІКОВАНО: 30.06.2023

3, 2023

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Арутюнян О. Г.

Основні детермінанти розвитку інклюзивної економіки

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.1

Єршова О. О., Гончаренко І. М., Ганущак-Єфіменко Л. М.

Кластерообʼєднані підприємства як інноваційна форма розвитку бізнесу

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.2

Золковер А. О., Обертинський Б. В.

Інвестиційний потенціал банків як запорука фінансової стабільності банківської системи України в умовах післявоєнного відновлення

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.3

Імнадзе І. Н.

Забезпечення сталого розвитку транснаціональних корпорацій

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.4

Мельничук В. Е.

Діагностика умов та результатів використання людського капіталу підприємствами машинобудування за наслідками цифровізації

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.5

Салій Є. Ю., Салій О. О.

Зміни у зовнішньоекономічній діяльності України в умовах війни

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.6

Яценко В. В.

Роль біосистеми університету в екологічній соціальній відповідальності при структурних змінах

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.7

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Бабаєв І. О.

Генеза сутності та компоненти зміцнення конкурентоспроможності продукції підприємств борошномельної галузі на сучасному етапі розвитку

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.8

Євсейцева О. С., Ольшанська Я. О.

Механізм розробки SMM-стратегії для бренду продукції підприємства

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.9

Крисоватий А. І., Десятнюк О. М., Птащенко О. В.

Цифрова інклюзія: фінансовий та маркетинговий аспекти

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.3.10