10.30857/2413-0117.2020.3

ОПУБЛІКОВАНО: 30.06.2020

3(147)2020

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
 

Грищенко І. М., Кизимчук О. П., Шевченко О. О.

COVID-19: проблеми та перспективи інтернаціоналізації ЗВО

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.1

11–22
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 

Колодненко Н. В.

Управління брендингом адміністративно-територіальних утворень у системі соціально-економічного розвитку

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.2

23–31
 

Крейдич І. М., Товмасян В. Р.

Аналіз та оцінювання економічних результатів фінансової політики підприємств авіаційної промисловості

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.3

32–47
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
 

Білозубенко В. С., Разінькова М. Ю., Небаба Н. О., Ятчук О. М.

Комунікаційні та інформаційні технології в туризмі: теоретико-методичний аспект

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.4

48–56
 

Денисенко М. П.

Технології управління розвитком інтегрованих процесів митно-логістичного обслуговування

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.5

57–66
 

Єршова О. О., Гончаренко І. М.

Кооперація сільськогосподарських підприємств України та США в контексті процесного управління

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.6

67–82
 

Залуцька Х. Я.

Консолідовано-аналітична система оцінювання розвитку підприємств як основа управлінської ефективності: доцільність застосування диверсифікаційно-інтеграційного напряму

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.7

83–97
 

Ковальчук А. М.

Детермінанти забезпечення мотиваційного управління економічною безпекою підприємств в умовах стійкого розвитку

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.8

98–107
 

Ніфатова О. М.

Аналіз сучасних аспектів митної логістики

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.9

108–115
 

Шмалій Н. А.

Сутнісний зміст конкурентних переваг у досягненні стратегічних цілей

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.10

116–125
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
 

Секірож Я. В.

Архітектоніка та структурування системи інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств

DOI:10.30857/2413-0117.2020.3.11

126–134