3(135)2019

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Ареф’єва О. В., Мягких І. М., Шкода М. С.

Діагностика впливу зовнішнього середовища на конкурентність позиції підприємства в аспекті його економічної безпеки

8–17

Мацелюх Н. П., Мискін Ю. І.

Оцінка ефективності бюджетної політики України в контексті забезпечення екологічних, економічних та соціальних стандартів розвитку

18–26

Отенко І. П., Птащенко О. В.

Методологічні основи дослідження міжнародного маркетингу високих технологій

27–37

Піжук О. І.

Ключові драйвери цифрової трансформації економіки

38–47

Рощина Н. В., Черненко Н. О.

Щодо питання міжнародного досвіду та перспектив розвитку економіки знань в Україні

48–55

Щербак В. Г., Актас Д.

Створення та розвиток гібридної sharing-платформи екосистеми соціальної інтеграції молоді

56–65

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Герасименко О. М., Зачосова Н. В.

Оцінка рівня зрілості управління ризиками в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства: аналітичне дослідження

66–81

Крахмальова Т. А.

Аналіз тенденцій корпоративного організаційного розвитку підприємств

82–89

Разумова Г. В.

Зонування тривимірної матриці управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки

90–99

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Хілуха О. А.

Облігації внутрішньої державної позики як інструмент інвестиційної політики корпоративного підприємства

100–108