№ 3 (123) 2018

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
Ганущак Г. Т.

Сучасні напрями забезпечення та розвитку професійного навчання на ринку освітніх послуг

8–21 pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Ганущак-Єфіменко Л. М., Гончаренко І. М.

Реінтеграція вимушених переселенців та демобілізованих військовослужбовців із зони ООС (АТО)

22–36 pdf

Радіонова Н. Й.

Аналіз проблем управління витратами на вітчизняних швейних підприємствах та шляхи їх подолання

37–46 pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Гнатенко І. А.

Концептуальні підходи до управління малими підприємствами з урахуванням критеріїв економічної безпеки та життєвого циклу підприємства

47–56 pdf

Крахмальова Н. А.

Франчайзинг як форма розвитку підприємництва соціально вразливих верств населення

57–67 pdf

Птащенко О. В.

Міжнародний маркетинг високих технологій та його взаємозв’язок з інтеграцією та глобалізацією

68–78 pdf

Сергачова А. О.

Кластерні засади управління підприємствами на сучасному етапі розвитку

79–89 pdf

Хмелевська Л. П.

Ефективність створення кластерних структур на сучасному етапі розвитку

90–98 pdf

Щербак В. Г., Коваленко М. Ю.

Мотивація персоналу в сучасних умовах підприємництва в Україні

99–112 pdf