3 (111) 2017

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Кірієнко Д. О.

Стандарти вищої освіти в умовах ринкової економіки

7-18            pdf             Annotation

Тарасенко І. О., Нефедова Т. М., Тарасенко О. С.

Методичні засади оцінювання економічного потенціалу ВНЗ в контексті управління економічною безпекою

19-30          pdf             Annotation

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Герасимчук Н. А., Мірзоєва Т. В.

Економічна ефективність виробництва соняшнику та основні фактори її забезпечення в сільськогосподарських підприємствах

31-40          pdf             Annotation

Єршова О. О.

Сучасні індикатори впливу малого бізнесу на економічний, інноваційний та соціально-культурний розвиток держави

41-49          pdf             Annotation

Паризький І. В.

Вплив інноваційності економіки на національну ідентичність в умовах глобалізації

50-57          pdf             Annotation

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Шевченко О. О.

Ресурсозберігаючий підхід щодо управління розвитком підприємницького потенціалу інтегрованих структур бізнесу

58-67          pdf             Annotation

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Гаджієва А. М. кизи

Методичний підхід до обґрунтування виду портфеля проектів капітальних вкладень

68-74          pdf             Annotation

Ганущак-Єфіменко Л. М.

Моделювання розвитку інноваційно-інвестиційних процесів як основи збалансування діяльності підприємств

75-81          pdf             Annotation

Геселева Н. В., Гнідковська Т. І.

Аналіз інвестиційного середовища в Україні

82-89          pdf             Annotation

Гончаренко І. М.

Вектори розвитку процесу товарної інновації в підприємництві

90-96          pdf             Annotation