№ 2 (97) 2016

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Балашова Н. В.

Оцінювання роботи персоналу державної служби зайнятості як механізму визначення напрямків регулювання попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці

7–16                pdf                   Annotation

Штулер І. Ю., Довганюк В. М.

Визначення динаміки основних показників діяльності системи кредитної кооперації в Україні

17–22              pdf                   Annotation    Процитовано в Google Scholar

Левченко О. М.

Напрями вдосконалення системи управління міжнародними золотовалютними резервами

23–35              pdf                   Annotation     Процитовано в Google Scholar

Онегіна В. М.

Мотивація підприємця до ресурсозбереження в умовах ризику

36–42              pdf                   Annotation

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Грищенко І. М., Бреус С. В., Хаустова Є. Б.

Збалансована система показників вищого навчального закладу: від загальної стратегії до показників діяльності структурного підрозділу

43–62              pdf                   Annotation

Новікова І. Е., Бедюх О. Р., Зенова М. В.

Розвиток системи трансферу технологій у Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка в контексті євроінтеграції

63–70              pdf                   Annotation

Плисенко Г. П.

Моніторинг якості вищої освіти із застосуванням інформаційних технологій в контексті інтегративної системи реалізації конкурентних переваг: теоретико-методичні аспекти

71–79              pdf                   Annotation   Процитовано в Google Scholar

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Безус П. І., Безус А. М.

Стратегії економічного розвитку виробничих підприємств

80–86              pdf                   Annotation

Бихова О. М.

Адаптація соціального медіа маркетингу до ринку послуг в Україні

87–95              pdf                   Annotation

Гарафонова О. І.

Сучасний розвиток інтернет-маркетингу

96–102           pdf                   Annotation

Гладій І. О.

Впровадження системи управлінського обліку за теорією обмежень

103–108         pdf                   Annotation

Осталецький В. В.

Нейромережеве моделювання процесів управління проектами в умовах ризику на засадах оцінки параметрів ефективності виконання проекту

109–115         pdf                   Annotation

Чубукова О. Ю., Яренко А. В.

Маркетингове дослідження організації служби збуту на вітчизняних промислових підприємствах

116–121         pdf                   Annotation