10.30857/2786-5398.2023.2

ОПУБЛІКОВАНО: 26.04.2023

2, 2023

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Рамський А. Ю., Казак О. О.

Розвиток системи управління та фінансування закладів загальної середньої освіти

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.1

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Гусейнов Г. С. оглу

Роль природних монополій у національній економіці

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.2

Крахмальова Т. А.

Аналіз зарубіжного досвіду ефективного управління брендами компаній: сучасні нормативно-правові моделі управління брендами

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.3

Матієнко В. М.

Інноваційнні стратегії як фактор розвитку бізнесу сільських територій

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.4

Радіонова Н. Й., Тарасенко І. О., Грищенко С. І.

Теоретико-методичні та прикладні аспекти застосування вартісно-орієнтованого підходу українськими туристичними підприємствами

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.5

Шлапак А. В., Жукова Ю. М.

Фоpмувaння системи фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.6

Яценко В. В.

Забезпечення мотивації соціальної відповідальності закладів вищої освіти під час структурних змін

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.7

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Гур’єв В. О.

Оцінка рівня розвитку територій як інформаційно-аналітична основа антикризового управління

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.8

Жигалкевич Ж. М., Залуцький Р. О.

Удосконалення якості бізнес-процесів підприємств на основі діджиталізації

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.9

Рєпіна І. М.

Удосконалення підходів до формування системи управління якістю на фармацевтичному підприємстві

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.10

Стахурська С. В.

Дослідження ринку молочної продукції України

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.11

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Гавриленко Н. Г., Олійник О. В.

Оптимізація інноваційно-інвестиційних процесів підприємства на основі використання ІКТ

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.12

Панасюк В. М., Птащенко О. В.

Управління інвестиційною діяльністю: регіональний та міжнародний аспект

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.2.13