10.30857/2786-5398.2022.2

ОПУБЛІКОВАНО: 22.06.2022

2, 2022

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Бебко С. В.

Концептуальні орієнтири створення синергетичного ефекту консолідації та диверсифікації ресурсів при реалізації механізму управління кооперацією закладів вищої освіти

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.1

Яценко В. В.

Структурно-динамічний аналіз соціальної відповідальності закладів вищої освіти в контексті стратегічного управління

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.2

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Ажаман І. А., Гордєєв О. Ю., Петрищенко Н. А.

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства будівельної галузі України

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.3

Плавчан П.

Обгрунтування ролі інтелектуальної власності у створенні конкурентних переваг на міжнародному ринку

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.4

Хаустова Є. Б., Сова Р. О.

Наслідки від COVID-пандемії для розвитку підприємницької діяльності та ведення міжнародного бізнесу в Україні

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.5

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Данько Ю. І.

Формування векторів управління розвитком бізнесу сільських територій

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.6

Жигалкевич Ж. М.

Управлінські аспекти розвитку бізнесу

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.7

Єршова О. О., Гончаренко І. М.

Сучасні моделі управління розвитком бізнесу: сутність, види, інноваційні бізнес-моделі

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.8

Костинець Ю. В., Колесник Б. О.

Порівняння засобів збільшення власної аудиторії бренду у соціальних мережах

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.9

Шкода М. С.

Модель управління розвитком бізнесу на кластерних умовах

DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.10