10.30857/2786-5398.2021.2

ОПУБЛІКОВАНО: 26.05.2021

2, 2021

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

 

Бєлялов Т. Е.

Стратегія розвитку як ключовий фактор підвищення ефективності діяльності університету

DOI10.30857/2786-5398.2021.2.1

8–17

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

Касич А. О., Лур’є Д.

Приватно-державні партнерства у сфері природокористування: передумови, тенденції та протиріччя

DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.2

18–30
 

Ольшанська О. В., Хмелевський М. О., Григорчук Д. В.

Інноваційні можливості та рішення розвитку євроорієнтованого туризму в Україні

DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.3

31–40
 

Яценко В. В.

Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як чинник розвитку в умовах структурно-інноваційних перетворень

DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.4

41–47

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

 

Ажаман І. А., Жидков О. І., Гронська М. В.

Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства

DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.5

48–56
 

Воронюк Є. В., Сатушева К. В.

Організація економічної безпеки міжнародного підприємства: психологічний аспект

DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.6

57–66
 

Щербак В. Г., Даценко Д. С.

Аналіз управління соціально-психологічною підсистемою ТОВ «ЛУКМІ УКРАЇНА»

DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.7

67–74
 

Щербак В. Г., Свінціцька Н. Г.

Luxury-технології як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємницького бізнесу

DOI: 10.30857/2786-5398.2021.2.8

75–80