2(133)2019

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
Грищенко І. М., Щербак В. Г.

Розвиток інтелектуального підприємництва закладу вищої освіти

8–29

Майборода Т. М.

Особливості регулювання освітньої сфери в системі національного господарства

30–40

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Козловський В.

Прогрес показників «розумного зростання» в ЄС з погляду згуртованості

41–49

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Гончаренко І. М., Сінілкіна А. В.

Технологічна стратегія як детермінанта успіху підприємства на ринку

50–59

Поклонська Л. С.

Ділова репутація та імідж організації та бренду

60–69

Птащенко О. В.

Розвиток маркетингу банківської сфери на засадах клієнтоорієнтованого підходу

70–78

Радіонова Н. Й.

Мережевий підхід як інструмент удосконалення ланцюга створення вартості продукції швейного підприємства

79–88

Шевчук Ю. А.

Модель формування оптимальної ієрархії цілей функціонування підприємств готельно-ресторанної індустрії

89–99

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Злотенко О. Б.

Стратегічні орієнтири забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислових підприємств

100–107

Плисенко Г. П., Назаркевич В. О.

Інноваційні тенденції сучасної зарубіжної вищої освіти

108–115