№ 2 (121), 2018

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
Грищенко І. М., Щербак В. Г.

Глобальні виклики функціонування професійної вищої освіти України

8–25

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Зарічна О. В.

Імітаційне моделювання розвитку підприємництва на засадах транскордонного партнерства

26–33

Тімофєєва М. І.

Формування системи соціального захисту населення в Україні

34–42

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Баула О. В.

Інтеграційні процеси та їх організаційний супровід у період розвитку компанії

43–50

Веретенникова Г. Б.

Формування конкурентних стратегій: методичний аспект

51–60

Ніфатова О. М., Дудко П. М.

Інституціональні засади функціонування інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління

61–71

Птащенко О. В.

Особливості розвитку міжнародного маркетингу високих технологій в умовах глобалізації

72–81

Тарасов В. К., Румянцев В. Р., Новокщонова О. В., Ткаліч І. О.

Розробка заходів покращення умов праці при виробництві чавуну

82–90

Тер-Карапетянц Ю. М., Афанасьєва О. М.

Дослідження українського ринку офісної нерухомості в ІТ-сегменті як складової маркетингу послуг

91–101