№2 (109), 2017

Зміст

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Варналій З. С., Хмелевська Л. П.

Особливості та перспективи розвитку економіки знань в Україні

7–14   pdf     Annotation

Донченко С. В., Мойсеєнко С. І., Жданова О. А.

Візуальна презентація інформації про профільні дисципліни як провідний фактор впливу на усвідомлений вибір студента

15–21         pdf        Annotation

Касич А. О.

Сутність та характеристики поняття «економічна безпека вищого навчального закладу»

22–28         pdf        Annotation          Процитовано в Google Scholar

Козик В. В., Мрихіна О. Б.

Актуалізація ролі трансферу технологій у системі «університет – влада – бізнес» в Україні

29–35         pdf        Annotation

Пенчук О. П., Донченко С. В., Білоцька Л. Б.

Побудова індивідуальних траєкторій навчання студентів на основі застосування вибіркових елементів навчальних планів

36–41         pdf        Annotation

Тарасенко О. С.

Чинники економічної безпеки системи вищої освіти України

42–49         pdf        Annotation

Цимбаленко Н. В.

Розвиток системи вищої освіти як чинник забезпечення економічної безпеки держави

50–55         pdf        Annotation

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Золковер А. О., Бєлялов Т. Е.

Сучасний стан розвитку лізингу в Україні

56–61         pdf        Annotation

Ольшанська О. В., Раллє Н. В.

Сутність та сучасні принципи використання інформаційної безпеки на підприємстві

62–69         pdf        Annotation

Ткачук В. А.

Побудова кластерної архітектоніки нових організаційних структур сприяння розвитку місцевої економіки на муніципальному рівні

70–80         pdf        Annotation

Шіковець К. О., Квіта Г. М.

Бізнес аналіз розвитку фондового ринку України

81–86         pdf        Annotation

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Русіна Ю. О., Карклін І. В.

Управління фінансовою безпекою підприємства

87–93         pdf        Annotation

Тарасенко І. О., Коваленко Д. І., Максимець Н. П.

Управління фінансовими ресурсами бюджетної установи

94–99         pdf        Annotation

Фаріон Н. О.

Дослідження діяльності системи органів управління в публічних акціонерних товариствах швейної промисловості

100–112     pdf        Annotation

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Ганущак-Єфіменко Л. М., Гаджиєва І. Г.к

Імперативи управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні

113–120     pdf        Annotation