№ 1 (95) 2016

Зміст

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Зварич І.Т.

Економічний націоналізм, як явище політика і складова національної ідеї

7–14                pdf                   Annotation

Герасимчук Н.А.

Передумови і етапи формування підприємницького механізму ресурсозбереження: мікроекономічний аспект

15–22              pdf                   Annotation

Шевчук В.Я.

Економічний механізм стимулювання ресурсозбереження

23–29              pdf                   Annotation

Штулер І.Ю.

Співвідношення базових макроекономічних показників в контексті відновлення рівноваги економічної системи

30–35              pdf                   Annotation         Процитовано в Google Scholar

Щербак В.Г.

Оптимізація процесів підвищення рівня ресурсовикористання та енергоефективності сільськогосподарського виробництва

36–43              pdf                   Annotation

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Коберник І.В.

Інвестиційне забезпечення механізму управління інноваційним розвитком інтегрованих бізнес структур

44–54              pdf                   Annotation

Шкода М.С.

Активізація інноваційної політики як чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки

55–63              pdf                   Annotation

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Антощишина Н.І.

Дослідження трансформації поняття «потенціал підприємства» з урахуванням історичного та сутнісного аспекту

64–75              pdf                   Annotation

Гарафонова О.І.

Теоретичні засади впровадження інформаційної логістики в туризмі

76–80              pdf                   Annotation         Процитовано в Google Scholar

Міх О.М.

Методичний підхід до оцінки необхідності впровадження змін на підприємствах легкої промисловості

81–87              pdf                   Annotation

Павлов В.В.

Креативні технології в просуванні продукції легкої промисловості

88–97              pdf                   Annotation

Чубукова О.Ю., Яренко А.В.

Сучасні проблеми маркетингу: загальний погляд та концептуальний підхід

98–104           pdf                   Annotation

Шабельник Л.Ю.

Теоретико-правові особливості державної сертифікації промислової продукції в Україні

105–109         pdf                   Annotation