10.30857/2786-5398.2024.1

ОПУБЛІКОВАНО: 28.02.2024

1,2024

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Тарасенко О. С.

Моделювання зв’язку між попитом на освітні послуги та рейтингом ЗВО у Webometrics Ranking of World Universities

10.30857/2786-5398.2024.1.1

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Крисоватий І. А.

Сутність взаємозв’язку розвитку високотехнологічної сфери та урбаністики

10.30857/2786-5398.2024.1.2

Панасюк В. М., Мужевич Н. В., Трубіцина О. В.

Російсько-українська війна як каталізатор змін у сфері оподаткування експорту сільгосппродукції

10.30857/2786-5398.2024.1.3

Кириленко С. В.

Система економічної безпеки в умовах цифрової економіки

10.30857/2786-5398.2024.1.4

Солнцев С. О., Чернишова О. С.

Критерії вибору нових географічних ринків

10.30857/2786-5398.2024.1.5

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Вартанова О. В., Повзун Д. І.

Формування кластеру резильєнності персоналу в структурі моделі компенцій як умова формування стійкості персоналу підприємства в часи війни

10.30857/2786-5398.2024.1.6

Грищенко І. М., Городецький Ю. Д.

Маркетингова рівновага: збалансований бюджет для успішної експансії на нові ринки збуту

10.30857/2786-5398.2024.1.7

Корсунова К. Ю.

Штучний інтелект у контент-маркетингу: формування майбутнього цифрової стратегії

10.30857/2786-5398.2024.1.8

Романенко В. Р.

Розвиток концепції зеленого маркетингу як інструмент наближення до соціально-відповідального споживача

10.30857/2786-5398.2024.1.9

Рябчиков О. М., Ганущак-Єфіменко Л. М.

Вплив коефіціенту ризикованості ітерації на волатильність роботи Скрам команди у методології Скрам

10.30857/2786-5398.2024.1.10

Стадніченко В. В.

Трейд маркетинг в каналах розподілу

10.30857/2786-5398.2024.1.11

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Шевченко І. О., Птащенко О. В.

Фондовий ринок в умовах цифрової економіки

10.30857/2786-5398.2024.1.12