10.30857/2786-5398.2023.1

ОПУБЛІКОВАНО: 15.02.2023

1, 2023

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Воронюк Є. В., Лєонова Т. Ю.

Взаємини між Європейським Союзом та організацією «Відкриті Балкани»

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.1

Котвицька Н. М.

Детермінанти інноваційного розвитку в агропродовольчій сфері

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.2

Панасюк В. М., Птащенко О. В., Клак О., Трубіцина О.

Експортно-імпортні операції: реалії обліку та оподаткування в умовах воєнного стану

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.3

Русіна Ю. О.

Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків в умовах військової агресії

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.4

Сохацький О. Ю., Шухманн В. А.

Онлайн-ігри як інструменти гібридної війни

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.5

Шацька З. Я.

Прогнозні сценарії післявоєнного відновлення підприємницьких структур аграрної сфери України

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.6

Шевченко І. О.

Тенденції еволюції цифрової торгівлі на глобальних ринках: загрози та пропозиції

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.7

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Ажаман І. А., Хабіб А., Пущіна Н. В., МельничукО. І.

Світовий досвід розвитку системи енергетичного менеджменту та перспективи його впровадження в Україні

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.8

Муренець І. Г.

Теоретичні аспекти методичного забезпечення якості менеджменту компанії

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.9

Чугаєв О. А., Арутюнян О. Г.

Фоpмувaння міжнародної мapкетингової комунікaції підприємства

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.10

Шіковець К. О., Квіта Г. М., Бебко С. В.

Застосування економетрічних моделей в маркетингових дослідженнях

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.11

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Соболєва Т. О., Гончар А. О.

Взаємовплив культури та організаційного дизайну в процесі активізації інноваційної діяльності корпорацій

DOI: 10.30857/2786-5398.2023.1.12