1(131)2019

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Зінченко О. А., Зінченко Д. С.

Формування інвестиційної привабливості країни в аспекті економічних кластерів як фактор активізації транскордонного партнерства

8–19 pdf

Злотенко О. Б.

Фактори дестабілізуючого впливу на процес здійснення інвестиційної діяльності промислових підприємств

20–29 pdf

Шкода М. С.

Використання ситуаційного підходу при управлінні проектами державно-приватного партнерства на мезорівні

30–38 pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Ареф’єв С. О.

Адаптивний моніторинг стратегій формування антикризового потенціалу

39–48 pdf

Ареф’єва О. В., Мягких І. М., Ящук А. М.

Проблеми та шляхи удосконалення управління фінансовою діяльністю підприємства шляхом мінімізації ризиків

49–57 pdf

Гуліна О. Д., Ніфатова О. М.

Особливості маркетингових досліджень інтегрованих структур

58–66 pdf

Іванова З. О., Мріх О. А.

Основні переваги та недоліки маркетингової політики стимулювання збуту продукції

67–74 pdf

Ішорайте М.

На шляху до розвитку успішного кластерного підприємництва: досвід Литви

75–81 pdf

Ковальов А. І., Літвінов О. С.

Вимірювання рівня розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств України

82–97 pdf

Міщук Є. В.

Багаторівнева ієрархічна структура економічної безпеки підприємства як основа методології її оцінювання

98–110 pdf

Приймак Н. С.

Управління змінами на добувних підприємствах України як чинник їх розвитку

111–118 pdf