№ 1 (119) 2018

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
Птащенко О. В., Тер-Карапетянц Ю. М.

Професійне навчання безробітних на сучасному ринку праці України як частина становлення брендингу освіти

8–16

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Горобей К. Д., Цимбаленко Я. Ю.

Сучасний стан податкових надходжень у розрізі ВВП країн ЄС та України

17–26

Мартиненко К. Р., Черненко Н. О.

Використання міжнародного лізингу українськими машинобудівними підприємствами

27–34

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Грищенко І. М., Радіонова Н. Й.

Обґрунтування ефективних рішень у контексті стратегічного управління витратами підприємств легкої промисловості на основі аналізу ланцюжка цінностей

35–44

Ніфатова О. М., Ковальова К. Л.

Шляхи підвищення ефективності управління персоналом готельно-ресторанного бізнесу

45–54

Потій В. З., Волівач В. Л.

Напрями вдосконалення управління дебіторською заборгованістю

55–64

Чала Н. Д., Архипенко І. В.

Стратегічний маркетинг та особливості його використання в діяльності великих компаній

65–73

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Давуд А. Д.

Особливості інвестування інноваційної діяльності підприємств

74–81