№ 1 (107) 2017

Зміст

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

 

Власюк Т. М.

Вищий навчальний заклад як суб’єкт економічної діяльності

7-15      pdf       Annotation

Петрова-Кумінська С. В., Будкуте І. О., Щербина Л. О.

Інноваційні аспекти підготовки фахівців для опоряджувальних виробництв текстильних підприємств Республіки Білорусь

16-18    pdf       Annotation

Попова Т. І., Беседіна Ю. О.

Сутнісні характеристики інноваційних технологій як виду сучасних освітніх ресурсів

19-24    pdf       Annotation

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

Гаджієва Л. М. кизи

Особливості стимулювання товарно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств

25-28    pdf       Annotation

Грона А. В.

Стан та шляхи вдосконалення системи адміністрування ПДВ

29-36    pdf       Annotation

Попрозман О. І.

Формування інститутів соціальної інфраструктури в умовах соціально-економічних трансформацій

37-46    pdf       Annotation

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

 

Готра В. В.

Фактори що впливають на успішну реалізацію консалтингових проектів

47-52    pdf       Annotation

Єршова О. О.

Особливості стратегічного управління портфелем бізнесів підприємств

53-59    pdf       Annotation

Сергачова А. О.

Маркетингові джерела створення вартості і підприємств на ринку

60-65    pdf       Annotation

Степова В. Е.

Вдосконалення механізму просування товарів шкіргалантерейної промисловості на ринку

66-71    pdf       Annotation

 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

 

Кухленко О. В., Смірнова О. О.

Мобілізація інвестиційних ресурсів України у середньостроковій перспективі

72-77    pdf       Annotation

Ткачук В. А.

Інвестиційна програма забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій

78-89    pdf       Annotation