АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, 

корп. №4, кім. 4-1409, (044) 280-10-80.

Статті приймаються на почтову скриньку: [email protected]

Банківські реквізити журналу «Вісник КНУТД» для перерахування оплати за публікацію наукової статті (вартість 1 стор. формату А4 коштує 60 грн):

Одержувач: Київський національний університет технологій та дизайну

Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890

Банк отримувача : ДКСУ у м. Києві

Код банку отримувача: 820172

Розрахунковий рахунок: UA038201720313251003202003551

Призначення платежу: П.І.Б. (автора (-ів) публікації) – за публікацію у журналі «Вісник КНУТД» Серія Економічні науки