№ 4 (113) 2017

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Кулак Н. В., Сміян А. С.

Інструменти інноваційного маркетингу у вищому навчальному закладі

7–13       pdf          Annotation

Чмутова І. М., Андрійченко Ж. О.

Аналіз світових моделей управління вищою освітою у контексті забезпечення автономії ВНЗ

14–23     pdf          Annotation

Шевченко О. О.

Аналіз ефективності менеджменту та оцінка управлінських ресурсів в контексті розвитку конкурентоспроможності вищого навчального закладу

24–33     pdf          Annotation

Щербак В. Г.

Розвиток інтелектуального підприємництва вищого навчального закладу

34–43     pdf          Annotation

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Білак Ю. Ю., Легеза А. В., Лях І. М.

Інформаційна безпека як елемент підвищення ефективності інноваційного розвитку України

44–50     pdf          Annotation

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

Ганущак-Єфіменко Л. М.

CRM-система як ефективний інструмент розвитку готельного бізнесу в Україні

51–56     pdf          Annotation

Геселева Н. В., Степанов В. Г.

Сучасні підходи до зниження кредитних ризиків

57–63     pdf          Annotation

Крахмальова Н. А.

Особливості створення та використання мобільних додатків в електронній комерції

64–68     pdf          Annotation

Кулиняк І. Я., Мавріна А. О.

Теоретичні аспекти трактування поняття «економічна активність підприємства»

69–79     pdf          Annotation

Пілецька С. Т., Мягких І. М., Прищепа Н. П.

Методологічні підходи до управління реструктурізацією підприємств

80–87     pdf          Annotation